What is hidden inside…/Co się kryje w treści…

Simple, raw and spontanous considerations about many different aspects of life, from perspective of the author. There is no revelation truth, each thought is the understatement ended with the question mark, leaving founding of the answer in the will of the reader.

Proste, surowe i spontaniczne rozważania nad różnymi aspektami życia, z perspektywy autora. Nie ma tu prawdy objawionej, każda myśl jest niedopowiedziana i zakończona znakiem zapytania, pozostawiająca znalezienie odpowiedzi w gestii czytelnika.